Pecali smo ribu i razgovarali i plivali s vremena na vreme da oteramo pospanost. Bilo je nekako svečano splavariti niz veliku mirnu reku, ležati na leđima i gledati zvezde i nismo nikada govorili glasno i nismo se često smejali, samo bismo se tiho kikotali. Uopšte, vreme je bilo stvarno predivno i ništa se nije dogodilo te noći, ni iduće, ni one posle nje. 1

Mnogi programi, naročito oni namenjeni mladima, koriste aktivnosti ili avanture na otvorenom kao sredstvo za razvoj ličnih osobina kao što su samopouzdanje, sigurnost, odgovornost, poverenje kao i za postizanje individualnih uspeha i dostignuća kao motivacije za dalji razvoj.

Ovo su osnovne uloge sporta i rekreacije u školskim i omladinskim klubovima, međutim pokazalo se da neki mladi ljudi ne reaguju dobro na kompetitivnost i preterano organizovanu strukturu koja obeležava  većinu sportova i aktivnosti. Ovakve osobe ne poštuju pravila kao takva i više vole da se upravljaju prema sopstvenim parametrima ponašanja.

Ovakvim mladim ljudima je uglavnom privlačnije preuzimanje rizika pa je veća mogućnost da će se izazovni programi na otvorenom više dopadati njima nego onima koji se u školama organizovano bave sportom.2

Veliki broj ovakvih aktivnosti je moguće organizovati u okviru lokalnih zajednica bez većih troškova (npr. u lokalnim parkovima ili šumama).

Ovakve aktivnosti treba da podstaknu samorazumevanje kod mladih ljudi i razvoj ličnih veština kao što su:
 • samodovoljnost,
 • samoodrživost,
 • samopoštovanje i
 • samouverenost.

Ovakve aktivnosti treba da podstaknu samorazumevanje kod mladih ljudi i razvoj ličnih veština kao što su samodovoljnost, samoodrživost, samopoštovanje i samouverenost. Isto tako je važno da mladi osećaju da imaju kontrolu nad svojim aktivnostima. Osećaj da je uspeh rezultat njihovog truda i da je njihova sudbina umnogome pod njihovom kontrolom jeste osnova osećanja nezavisnosti. Komunikacija između lidera i grupe treba da se odvija u duhu pregovora kad god je to moguće, iako treba da bude jasno da će, u slučajevima kada je ugrožena bezbednost grupe ili pojedinaca, očigledno biti neophodno izdavanje naredbi.

Potrebe grupe i njena bezbednost ne smeju biti zanemarene. Okruženje koje mladoj osobi dozvoljava da bude svesna sopstvene vrednosti takođe joj dozvoljava da saznaje potrebe i sposobnosti drugih. Ovakav scenario takođe pokazuje i da individualni ciljevi i lična bezbednost često mogu da se postignu samo kroz saradnju, a ne kroz takmičenje.

Aktivnost treba da demonstrira ljudsku međuzavisnost i podelu zaduženja i treba da stimuliše osećaj posvećenosti kod učesnika unutar grupe. Ovo se može postići kroz mnoge forme kao što su

 • šetnje u prirodi,
 • penjanje na drveće,
 • jedrenje,
 • „lov na blago“,
 • kampovanje i
 • briga o životinjama.

Stručnjaci su utvrdili da su ovakve zdrave aktivnosti veoma korisne. One su fizički i mentalno izazovne, pomažu u promociji liderskih veština kod mladih, omogućavaju im da osnuju prijateljstve koja će nastaviti da postoje i dugo nakon završetka škole ili konkretne aktivnosti. One ih uče novim veštinama i neguju samopouzdanje. Kuvanje u šumi, preuzimanje odgovornosti za bezbednost drugih i poštovanje prirode samo su deo korisnih iskustava koje mladi stiču kroz ovakve aktivnosti.

Reference
 1. Mark Twain, The Adventures of Huckleberry Finn
 2. Field, S., M. Kuczera and B. Pont (2007), No More Failures: Ten Steps to Equity in Education, Education and Training Policy, OECD, Paris
 1. Mark Twain, The Adventures of Huckleberry Finn
 2. Field, S., M. Kuczera and B. Pont (2007), No More Failures: Ten Steps to Equity in Education, Education and Training Policy, OECD, Paris