include-me

Kreiranje šeme za obuku za sprečavanje ranog napuštanja školovanja funkcioniše od novembra 2015 paralelno u Sloveniji, Belgiji, Bosni i Hercegovini, Kosovu, Crnoj Gori, Portugaliji i Srbiji.

Osnovni cilj projekta je stvaranje kapaciteta omladinskih radnika i omladinskih organizacija za stvaranje inovativnih metoda, koje nisu deo formalnog obrazovanja, a koje će pomoći mladim ljudima sa slabim uspehom da ne ispadnu iz formalnog sistema obrazovanja, tržišta rada i društva. Formalni školski sistem vrlo često zanemaruje slabije učenike zbog raznih razloga, a imajući u vidu veoma često nedovoljan broj zaposlenih i nemotivisane nastavnike, oni rano napuštaju školu. Uvođenjem novog plana inovativni trening (koji će uzeti u obzir potrebe mladih ljudi sa slabim uspehom) kao podršku formalnog obrazovanja, kvalitet obrazovanja koje mladi ljudi dobijaju će se uvećati uvođenjem dodatnog obrazovanja zasnovanog na fleksibilnom metodu učenja.

Projekat realizuje konzorcijum sastavljen od sledećih organizacija: Libero (Srbija), TiPovej (Slovenija), Out of Box International (Belgija), PRONI Center for youth development (Bosna i Hercegovina), Kosova Young Lawyers (Kosovo), JEF Montenegro (Crna Gora), MOJU (Portugalija) i Tehnička škola Obrenovac (Srbija).

INCLUDE ME – Kreiranje programa za obuku za sprečavanje ranog napuštanja škole finansira se kroz Erasmus+ Program Evropske Unije.