Navedeni su primeri metoda koje se mogu primenjivati kao pomoć mladim judima da razumeju sopstvene potrebe, težnje i ciljeve.

Razumevanje načina na koji se odnosimo prema drugima pomaže nam da uskladimo svoje ponašanje tako da te odnose učinimo pozitivnim. Razumevanjem onoga što nas uznemirava možemo da poboljšamo samokontrolu, a razumevanjem svojih slabosti možemo lakše da naučimo kako da njima upravljamo i da dostignemo svoje ciljeve uprkos njima. Shvatanjem svog stila učenja lakše se razvijamo.

Razvoj samosvesti je važan za uspostvaljanje boljih odnosa i ispunjeniji život.