Rano napuštanje školovanja (RNŠ) sve više se prepoznaje kao jedan od glavnih izazova sa kojima se suočava društvo u zemljama Evrope. Većina mladih ljudi koji prevremeno napuštaju sistem obrazovanja i obuke to čine kao rezultat problema vezanih za obrazovanje, ali i psiholoških i socijalnih problema koji su uzrok konstantne socijalne nesigurnosti. Evropski sistemi obrazovanja i treninga svake godine gube stotine hiljada mladih koji iz njih izlaze neopremljeni odgovarajućim veštinama koje će im biti neophodne u toku života.1

 

Važnost neformalnog i vanškolskog obrazovanja za smanjenje stope RNŠ je neosporna. Otvaranje škola za edukatore koji nisu nastavnici može pomoći u prevazilaženju otpora prema obrazovanju kao i boljem razvoju kognitivnih i emocionalnih sposobnosti i osećaja pripadnosti.

Drugačije, inovativne i participativne metode prilagođene različitim stilovima učenja dokazano pozitivno utiču na zadržavanje mladih ljudi u školama, održavanje njihovog interesovanja za sam proces učenja i unapređenje njihovih rezultata i uspeha. Kreiranjem novog sistema i metoda kojima bi se podjednako angažovali učenici sa lošim uspehom kao i učenici u riziku, kreiramo potpuno nov pristup učenju i kombinovanju formalnog i neformalnog obrazovanja.

Ovaj set alata zasniva se na kombinaciji tehnika i vežbi aktivnog učenja 2 i koristi se kako bi učesnici bil angažovani u toku čitavog procesa učenja. Aktivnosti su osmišljene tako da pomažu učesnicima da poboljšaju intelektualne veštine koje koje verovatno ne bi imali prilike da steknu drugačije, kao što su samopouzdanje, postavljanje ličnih ciljeva, rešavanje problema, donošenje odluka, razumevanje i ovladavanje emocijama itd.

Alati pomažu učesnicima da odrede koji je njihov stil učenja, da povećaju svoje samopouzdanje, da otkriju kakvim bi poslom želeli da se bave, da traže posao, da uspešno obavljaju intervjue za poslove i da steknu neke od veština koje će im biti potrebne da pronađu alternativne mogućnosti u budućnosti.

Metode iz ovog priručnika takođe mogu da s koriste nezavisno jedna od druge i na  facilitatoru je da odluči kako i da li će ih kombinovati prema potrebama učesnika. Vreme trajanja svake sesije je predloženo ali se može tretirati kao opciono, u zavisnosti od potreba facilitatora i grupe kao i dinamike. Priručnik je podeljen na šest poglavlja. Prvo poglavlje uopšteno ispituje razne alternativne metode rada sa mladima koji imaju loš uspeh u školi i predstavlja neke od najboljih praksi. Poglavlja 2-6 sadrže praktične metode rada u učionici/radionici koje mogu da se koriste u radu sa mladim ljudima.

Sve metode mogu da se prilagode spečifičnim potrebama grupe i sadrže napomene i savete namenjene facilitatorima.

Sve ostalo je prepušteno kreativnosti i ličnom stilu facilitatora (nastavnika, omladinskog radnika, edukatora ili vršnjačkog mentora).

Ovaj set alata mogu da koriste omladinski radnici, nastavnici i edukatori koji rade sa mladima koji imaju loš uspeh u školi ili potiču iz marginalizovanih grupa sa manjkom mogućnosti za uspostavljanje adekvatnog okruženja za učenje.

Reference
  1. COMMISSION STAFF WORKING PAPER, Reducing early school leaving, Accompanying document to the Proposal for a COUNCIL RECOMMENDATION on policies to reduce early school leaving, SEC(2011) 96 final, Brussels, 31.1.2011
  2. Disclaimer: Many of the proposed activities and exercises are found on the internet and are originally created by other people. We tried to quote the source wherever it was possible. Hereby we thank the original creators for their work.
  1. COMMISSION STAFF WORKING PAPER, Reducing early school leaving, Accompanying document to the Proposal for a COUNCIL RECOMMENDATION on policies to reduce early school leaving, SEC(2011) 96 final, Brussels, 31.1.2011
  2. Disclaimer: Many of the proposed activities and exercises are found on the internet and are originally created by other people. We tried to quote the source wherever it was possible. Hereby we thank the original creators for their work.