Rano napuštanje školovanja (RNŠ) sve se više prepoznaje kao jedan od glavnih izazova s kojima se suočava društvo u zemljama Evrope. Većina mladih ljudi koji prijevremeno napuštaju sistem obrazovanja i obuke to čine kao rezultat problema u vezi s obrazovanjem, ali i psiholoških i socijalnih problema koji su uzrok konstantne socijalne nesigurnosti. Evropski sistemi obrazovanja i treninga svake godine gube stotine hiljada mladih koji iz njih izlaze neopremljeni odgovarajućim vještinama koje će im biti neophodne u toku života.1

 

Važnost neformalnog i vanškolskog obrazovanja za smanjenje stope RNŠ neosporna je. Otvaranje škola za edukatore koji nisu nastavnici može pomoći u prevladavanju otpora prema obrazovanju kao i boljem razvoju kognitivnih i emocionalnih sposobnosti i osjećaja pripadnosti. Drugačije, inovativne i participativne metode prilagođene različitim stilovima učenja dokazano pozitivno utječu na zadržavanje mladih ljudi u školama, održavanje njihovog interesiranja za sam proces učenja i unapređenje njihovih rezultata i uspjeha. Kreiranjem novog sistema i metoda kojima bi se podjednako angažirali učenici s lošim uspjehom kao i učenici u riziku, kreiramo potpuno nov pristup učenju i kombiniranju formalnog i neformalnog obrazovanja.

 

Ovaj set alata zasniva se na kombinaciji tehnika i vježbi aktivnog učenja 2 i koristi se kako bi učesnici bili angažirani u toku čitavog procesa učenja. Aktivnosti su osmišljene tako da pomažu učesnicima da poboljšaju intelektualne vještine koje vjerovatno ne bi imali priliku steći drugačije, kao što su samopouzdanje, postavljanje ličnih ciljeva, rješavanje problema, donošenje odluka, razumijevanje i ovladavanje emocijama itd. Alati pomažu učesnicima odrediti koji je njihov stil učenja, povećati svoje samopouzdanje, otkriti kakvim bi se poslom željeli baviti, tražiti posao, uspješno obavljati intervjue za poslove i steći neke od vještina koje će im biti potrebne da pronađu alternativne mogućnosti u budućnosti.

Metode iz ovog priručnika također se mogu koristiti nezavisno jedna od druge i na  facilitatoru je da odluči kako i da li će ih kombinirati prema potrebama učesnika. Vrijeme trajanja svake sesije je predloženo, ali se može tretirati kao opciono, u zavisnosti od potreba facilitatora i grupe kao i dinamike. Priručnik je podijeljen na šest poglavlja. Prvo poglavlje općenito ispituje razne alternativne metode rada s mladima koji imaju loš uspjeh u školi i predstavlja neke od najboljih praksi. Poglavlja 2–6. sadrže praktične metode rada u učionici/radionici koje se mogu koristiti u radu s mladim ljudima. Sve se metode mogu prilagoditi specifičnim potrebama grupe i sadrže napomene i savjete namijenjene facilitatorima. Sve ostalo prepušteno je kreativnosti i ličnom stilu facilitatora (nastavnika, omladinskog radnika, edukatora ili vršnjačkog mentora).

Ovaj set alata mogu koristiti omladinski radnici, nastavnici i edukatori koji rade s mladima koji imaju loš uspjeh u školi ili potječu iz marginaliziranih grupa s manjkom mogućnosti za uspostavljanje adekvatnog okruženja za učenje.

Reference
  1. COMMISSION STAFF WORKING PAPER, Reducing early school leaving, Accompanying document to the Proposal for a COUNCIL RECOMMENDATION on policies to reduce early school leaving, SEC(2011) 96 final, Brussels, 31.1.2011
  2. Disclaimer: Many of the proposed activities and exercises are found on the internet and are originally created by other people. We tried to quote the source wherever it was possible. Hereby we thank the original creators for their work.
  1. COMMISSION STAFF WORKING PAPER, Reducing early school leaving, Accompanying document to the Proposal for a COUNCIL RECOMMENDATION on policies to reduce early school leaving, SEC(2011) 96 final, Brussels, 31.1.2011
  2. Disclaimer: Many of the proposed activities and exercises are found on the internet and are originally created by other people. We tried to quote the source wherever it was possible. Hereby we thank the original creators for their work.