Preduzetništvo ide ruku pod ruku sa inovacijama i sposobnošću stavranja novih ideja, kreiranja novih rešenja i pokretanja novih proizvoda. Najuspešniji preduzetnici nisu samo oni koji najviše rade, već oni koji su najinovativniji. Veliki inovatori ne vde svet crno-belo. Dok većina ljudi misli da uvek mora izabrati jednu od ponuđenih opcija, oni uspevaju da ih sve iskoiriste i objedine. U vreme kada su mobilni telefoni služili samo za telefoniranje, a muzički uređaji samo za reprodukovanje muzike, inovatori su videli dalje od konvencionalnih granica.

Pretvaranje poslovne ideje mlade ososbe u jasan i dobro argumentovan biznis plan predstavlja prvi vitalan deo procesa. Šabloni biznis planova dostupni su u mnogim agencijama za preduzeća i treninge, bankama kao i na Internetu, a klasični biznis planovi su na neki način već zastareli jer se mnogo više govori o biznis modelima i modelovanju uopšte. Nekim grupama mladih ljudi će možda biti potrebna posebna pomoć i podrška pri razvijanju poslovnih ideja u biznis modele. Najefektivniji pristup ovom problemu bi mogao da bude dodela mentora ili savetnika, što u isto vreme podrazumeva i nekoga na koga mlada osoba može da se ugleda. Njihove potrebe mogu da variraju od savetovanja i ohrabrivanja da razmotre samozapošljavanje kao opciju, do specijalizovanih konsultacija kada se biznis već pokrene. Često je potrebno da  mentori prođu kroz dodatni trening i dobiju savete o tome kako da odgovore na specijalne potrebe ovakvih grupa. Za mlade ljude koji su prerano napustili školu ili su iz nje izbačeni i zavise od državne ili socijalne pomoći pokretanje sopstvenog posla može biti izvor velikog ponosa i nezavisnosti, jer bi po prvi put u životu mogli da smanje meru u kojoj zavise od drugih.

Važno je imati u vidu određene aspekte preduzetničkog razvoja:

Dobra poslovna ideja može biti odbijena zbog loše prezentacije biznis plana. Mnogi mladi ljudi imaju poteškoće sa pisanjem ali su i pored toga talentovani za biznis i imaju potencijal da postanu uspešni preduzetnici.

Biznis mentor služi da mladoj osobi pomogne u toku priprema biznis plana/modela, pri razvijanju njenih ideja i pripremi za dalje korake, što je možda i najvažnija pomoć koju mlada osoba može da dobije u ovom smislu.

Proces razvoja biznis plana često će biti otežan zbog nedostatka nekih veštna kod mlade odobe.

Priprema biznis plana često pokreće više pitanja nego što daje odgovora, na primer: Da li postoji tržište?, Da li će ideja uspeti da se realizuje?, Da li mlada osoba zaista želi da bude preduzetnik? itd. Uloga mentora/omladinskih radnika treba da bude pružanje pomoći mladima da razjasne ova pitanja na najbolji mogući način.