Qeniet njerëzore janë komplekse dhe të ndryshme. Që të njohim vetën më mire, duhet të fillojmë të kuptojmë vetën në disa sfera. Sfera kyçe për të njohur vetën më mirë përfshijnë tiparet e personalitetit tonë, vlerat tona personale, zakonet, ndjenjat dhe nevojat psikologjike që kontrollojnë sjelljet tona. Zhvillimi personal ka të bëjë me vetë-besimin dhe vetë-dijësimin, menaxhimin e ndjenjave dhe sjelljeve, dhe krijimin e marrëdhënieve shoqërore me të tjerët.