Kategori: përmbajtja e seminareve për të punuar me nxënësit e prirur për të lënë shkollën në fillim

Si duhet punuar me të rinjtë me performancë të dobët në shkollë

Nga një perspektivë sistemike, dështimi i shkollës ndodh kur një sistem arsimor nuk arrin të ofrojë shërbime të edukimit të drejta dhe gjithëpërfshirëse që çojnë në pasurimin e të mësuarit të studentëve. Në nivel shkolle, dështimi ne shkollë mund të përkufizohet si paaftësi e një shkolle për të siguruar edukim të drejtë dhe gjithëpërfshirës dhe një mjedis të përshtatshëm për mësim për nxënësit për të arritur rezultate të denja për aftësinë dhe përpjekjet e tyre . Nga pikëpamja individuale, dështimi në shkollë mund të përkufizohet si dështim i një studenti për të marrë një nivel minimal të njohurive dhe...

Lexo më shumë

Kush jam unë?

Në vazhdim do të parashtrohen shembuj nga metodat që mund të përdorën për të ndihmuar të rinjët të kuptojnë nevojat, qëllimet dhe synimet e tyre. Kur kuptojmë mirë se si përshtatemi me tjerët, atëherë mund të përmisojmë qëndrimin tonë që të bashkëpunojmë positivisht. Prandaj kur e kuptojmë cka nuk pëlqejmë, arrijmë të përmisojmë vetë-kontrollin. Për më shumë, duke kuptuar dobësitë tona, mund të mësojmë se si ti menaxhojmë ato dhe të arrijmë qëllimet e caktuara. Kur kuptojmë stilin tonë të mësimit, mësojmë të zhvillohemi. Zhvillimi i vetë-dijësimit është i rëndësishëm për relacione më të mira me tjerët dhe jetë...

Lexo më shumë

Të mësuarit se si të mësojmë

Stilet e të mësuarit Kohëzgjatja e sesionit Objektivat e mësimit: Identifikimi i stileve të ndryshme të mësimit te pjesëmarrësit Definimi i rëndësis së vetëdijësimit për stilet e ndryshme të mësimit në procesin e punësimit. Materialet e nevojshme Kopje te printuara të LSQ ( ANNEX 3.) për secilin pjesëmarrës Naslov Letër tabele, letër, markera, stilolapsa Naslov Pyetësor për stilet e të mësuarit dhe analizat  Gjatësia e seancës Kërkoni nga pjesëmarrësit të plotësojn këta pyetësor dhe të nxjerrin rezultatet e tyre. Ndihmojuni nësë kanë nevojë në kalkulimin e rezultateve dhe përcaktimin e stilit të të mësuarit. Diskutim Gjatësia e seancës Stilet...

Lexo më shumë

Zhvillimi personal

Qeniet njerëzore janë komplekse dhe të ndryshme. Që të njohim vetën më mire, duhet të fillojmë të kuptojmë vetën në disa sfera. Sfera kyçe për të njohur vetën më mirë përfshijnë tiparet e personalitetit tonë, vlerat tona personale, zakonet, ndjenjat dhe nevojat psikologjike që kontrollojnë sjelljet tona. Zhvillimi personal ka të bëjë me vetë-besimin dhe vetë-dijësimin, menaxhimin e ndjenjave dhe sjelljeve, dhe krijimin e marrëdhënieve shoqërore me të tjerët. Të kuptuarit e emocioneve Komunikimi jo i dhunshme – Respektimi self and others Aftesi komunikimi Këmbëngulës: Duke folur direkt, sinqerisht dhe me...

Lexo më shumë

Ndërmarrësia

Ndërmarrsia kalon dore më dorë me risi, është aftësia për të prodhuar ide te reja, ofron zgjidhjen më të mirë, dhe implementon/nxjerr produkte të reja. Ndërmarrësit më të suksesshëm nuk janë ata që punojnë shumë, por ata që janë inovativ. Inovatorët e mëdhenj nuk e shohin botën vetëm bardh e zi. Derisa shumë njerëz vijnë në “ose/apo” përfundimin, ata përpiqen të shohin “bashk/dhe”. Kur me celular mund të bëhenin vetëm thirrje, ose paisjet e muzikës benin vetem muzike, inovatoret neglizhuan keta kufij konvencional. Kthimi i ideve të të rinjëve në një biznes plan të argumentuar mirë dhe të qartë...

Lexo më shumë

Mbeshtetur nga

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Timeline

Këshilla e fundit

    Duke vazhduar për të përdorur këtë faqe, ju pranoni përdorimin e cookies Me shume informacion

    Cookie settings on this website are set to " permitted " to give you the best browsing experience . Your continued use of this site without changing cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this

    Close