“Puna me të rinjët në terren paraqet punë të gjatë  dhe qëndrushmëri. Duhet kohë për  ti  angazhuar të rinjtë, për të fituar besimin e tyre dhe për t’i njohur ata, për të njohur se çka i bën ata të fillojnë dhe në fakt të ndryshojnë, ose ne të përpiqemi të kemi  ndikim në sjelljen e tyre dhe aktivitetet e tyre , dhe kjo nuk  bëhet duke u hedhur rreth nga zona në zonë. ” 1

Puna me të rinjë në terren është e lidhur me angazhimin e të rinjëve ku ata zgjedhin për t’u takuar

 

në bar,

në park ose në hapësira urbane

dhe më pas duke punuar me ta për një rezultat të rënë dakord.

Kjo ka të bëjë me fuqizimin dhe mbështetjen e të rinjëve brenda komunitetit të tyre, dhe definitivisht nuk duhet të përdoret si një mjet për kontrollin shoqëror.

Çelësi i suksesit është në ndërtimin marrëdhënjeve pozitive dhe kjo kërkon kohë, përkushtim dhe aftësi të vërtetë të mirë negociuese.

E gjithë puna e aktivistëve në terren duhet të planifikohet në konsultim me të rinjtë për të siguruar që me të vërtetë i plotëson nevojat e tyre. Si e tillë ajo duhet e përshtatur me tempon e angazhimit dhe interesimin e të rinjve në projekt, dhe të fokusohet në çështjet që ata dëshirojnë për të shqyrtuar, në vend se të pajtohen për të përmbushur një tjetër agjendë2 Nëse të rinjtë nuk janë të interesuar ata do të largohen, dhe kjo do të ketë një efekt të kundërt.

 

Ka aktivitete të shumta në rrugë që mund të jenë tërheqëse dhe që i japin mundësi të rinjve, p.sh Teatri i të shtypurëve, intervenime te ndryshme artistike, të tilla si “sy-bombardimi”, flesh turmat, lypësit e thesarit, “geohashing”, “aftësitë e cirkut”, etj …

Në ditët e sotme, kur të gjithë janë online, sidomos të rinjtët, këto aktivitete mund të promovohen përmes mediave sociale dhe mund të jetë krijuar sistemi i bazuar ne përgjigje, ku më shumë të rinjë mund të informohen dhe të angazhohen në këtë mënyrë.

Referencat

Jensen, E. (2009 ). Teaching with Poverty in Mind. ASDC publishing. Alexandria, VA..

Crimmens, D. et all.( 2004). The role of street-based youth work in linking socially excluded young people into education, training and work. The Joseph Rowntree Foundation publication.

  1. Crimmens, D. et all.( 2004). The role of street-based youth work in linking socially excluded young people into education, training and work. The Joseph Rowntree Foundation publication.
  2. Rogers, V. (2011). 101 Things to Do on the Street. Games and Resources for Detached, Outreach and Street-Based Youth work Second Edition. Jessica Kingsley Publishers.