Author: Nikola Kočić

Preduzetništvo

Preduzetništvo ide ruku pod ruku sa inovacijama i sposobnošću stavranja novih ideja, kreiranja novih rešenja i pokretanja novih proizvoda. Najuspešniji preduzetnici nisu samo oni koji najviše rade, već oni koji su najinovativniji. Veliki inovatori ne vde svet crno-belo. Dok većina ljudi misli da uvek mora izabrati jednu od ponuđenih opcija, oni uspevaju da ih sve iskoiriste i objedine. U vreme kada su mobilni telefoni služili samo za telefoniranje, a muzički uređaji samo za reprodukovanje muzike, inovatori su videli dalje od konvencionalnih granica. Pretvaranje poslovne ideje mlade ososbe u jasan i dobro argumentovan biznis plan predstavlja prvi vitalan deo procesa....

Čitaj više

Korištenje uzora u obrazovanju

Mladi, naročito u toku adolescencije koja je najosetljiviji i najuticajniji period života, imaju potrebu za uzorima na koje će se ugledati, a to mogu biti osobe iz medija, roditelji i članovi porodice ili nastavnici. Uvođenje modela ponašanja u obrazovanje ima za cilj da izloži mlade određenim stavovima, stilovima života i pogledima na svet i posebno osobama koje su oličenje takvih stilova života. Ovo sredstvo edukacije često se ističe u okruženju neformalnog obrazovanja kao što su omladinski pokreti, gde često harizmatični omladinski lideri oličavaju vrednosti koje promovišu i na taj način pružaju mladima određeni referentni okvir. Korišćenje uzora u edukaciji je delotvorno zato što premošćuje jaz između ideala i realnosti. Obrazovanje postaje iskustveno jer učenici nauče nešto o životu svojih uzora i o tome na koji način oni predstavljaju određeni sistem vrednosti koji žele da prenesu na njih. Jaz između teorije i prakse je na taj način premošćen jer ideološki koncepti postaju realnost u očima učenika. Vrlo često su učenicima uzori roditelji ili nastavnici, ali i medijske zvezde, sportisti ili superheroji. Na osnovu toga se uočava potreba za snažnim pozitivnim primerom koji će inspirisati mlade da se ponašaju moralno i ispravno. Ovo postavlja nastavnike i druge obrazovne radnike u idealnu poziciju za igranje te uloge ili za ukazivanje učenicima na neke druge pozitivne i inspirativne ličnosti. Edukacija na osnovu uzora može da bude dobra baza za mentorstvo. Koncept mentorstva kao sredstvo...

Čitaj više

Korištenje Interneta u obrazovanju

Internet igra važnu ulogu u životima mladih ljudi danas. Deca i mladi učestvuju u onlajn aktivnostima u učionici i izvan nje. Formalno, što znači u školi, mladi ljudi koriste Internet za pretragu informacija i pri rešavanju zadataka. Neformalno, odnosno u slobodno vreme, oni ćaskaju sa prijateljima , igraju onlajn igre, učestvuju u različitim aktivnostima na društvenim mrežama itd. Kako učenici, tako i nastavnici mogu da pronađu bilo kakvu vrstu informacija na Internetu. Imaju pristup novinama, enciklopedijama, web sajtovima koji se bave istorijom, vodičima za film, tekstovima pesama i filmovima. Međutim, zbog ogromne količine informacija na Internetu, nekad je komplikovano da se pronađe baš ona informacija koja nam je potrebna jer je i za pretragu informacija potrebno imati određene veštine. Prema tome, ako nastavnici žele da njihovi učenici razviju veštine pretraživanja Interneta, treba da ih sami tome nauče, a to mogu jedino ukoliko su sami stekli tu veštinu. Ironično je da su mladi često mnogo više upućeni u informacione tehnologije od svojih nastavnika. Nastavnici/omladinski radnici treba da postave sebi sledeća pitanja: Da li bi slike u digitalnom formatu pomogle učenicima da bolje razumeju pojam ili temu o kojoj uče? Na primer, da li bi mogli da koriste web da bi videli slike crnih rupa u svemiru, istorijske fotografije, umetnička dela, satelitske snimke ili snimak magnetne rezonance? Da li bi ovo pomoglo učenicima da razumeju komplikovane pojmove? Da li uticaj predavanja...

Čitaj više

Korištenje igara u edukaciji

Igre su uobičajeni deo života mladih osoba, bez obzira na njihov uzrast. Oni svakodnevno igraju igre preko svojih kompjutera, Interneta i pametnih telefona. Jedno od mesta gde obično nema igara jeste njihova učionica. Iako neki nastavnici koriste igre kao deo svojih predavanja, većina njih to ne radi, a oni koji ih koriste često to ne rade na način na koji bi se iskoristio njihov pun potencijal. U učionici se čak i najkomplikovaniji sadržaji mogu obraditi na neopterećujući i zabavan način. Igre su moćno i korisno sredstvo za postizanje ovog cilja. Različita istraživanja pokazuju da igre mogu imati značajan uticaj na uspeh učenika kada ih nastavnici koriste promišljeno i na pravi način.1 Ako se igre ne fokusiraju na važan akademski sadržaj, one neće imati mnogo uticaja na uspeh učenika i predstavljaće samo gubitak dragocenog vremena na času. Najefikasniji način da se pažnja zadrži na školskom programu je da se igre osmisle oko važnih termina i fraza. Najčešća greška nastavnika jeste korišćenje igre samo da bi se dobili poeni za timski rad i nastavilo dalje. Poenta igranja obrazovnih igara na časovima je da se pruži prilika učenicima da istraže neke važne sadržaje u živahnom i prijatnom okruženju. Kako bi stimulisao analizu važnih termina i fraza, nastvanik može da pita učenike ne koje im je pitanje bilo najteže da odgovore i zašto. Generalno se kod učenja svih vrsta sadržaja primenjuje pravilo da...

Čitaj više

Aktivnosti na otvorenom

Pecali smo ribu i razgovarali i plivali s vremena na vreme da oteramo pospanost. Bilo je nekako svečano splavariti niz veliku mirnu reku, ležati na leđima i gledati zvezde i nismo nikada govorili glasno i nismo se često smejali, samo bismo se tiho kikotali. Uopšte, vreme je bilo stvarno predivno i ništa se nije dogodilo te noći, ni iduće, ni one posle nje. 1 Mnogi programi, naročito oni namenjeni mladima, koriste aktivnosti ili avanture na otvorenom kao sredstvo za razvoj ličnih osobina kao što su samopouzdanje, sigurnost, odgovornost, poverenje kao i za postizanje individualnih uspeha i dostignuća kao motivacije za dalji razvoj. Ovo su osnovne uloge sporta i rekreacije u školskim i omladinskim klubovima, međutim pokazalo se da neki mladi ljudi ne reaguju dobro na kompetitivnost i preterano organizovanu strukturu koja obeležava  većinu sportova i aktivnosti. Ovakve osobe ne poštuju pravila kao takva i više vole da se upravljaju prema sopstvenim parametrima ponašanja. Ovakvim mladim ljudima je uglavnom privlačnije preuzimanje rizika pa je veća mogućnost da će se izazovni programi na otvorenom više dopadati njima nego onima koji se u školama organizovano bave sportom.2 Veliki broj ovakvih aktivnosti je moguće organizovati u okviru lokalnih zajednica bez većih troškova (npr. u lokalnim parkovima ili šumama). Ovakve aktivnosti treba da podstaknu samorazumevanje kod mladih ljudi i razvoj ličnih veština kao što su: samodovoljnost, samoodrživost, samopoštovanje i samouverenost. Ovakve aktivnosti treba da...

Čitaj više

Podržan od

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Timeline

Skorašnji savjeti

Korištenjem ove stranice, pristajete na naše korištenje kolačića Više informacija

Cookie settings on this website are set to " permitted " to give you the best browsing experience . Your continued use of this site without changing cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this

Close