Akcioni plan

Trajanje sesije Edukativni ciljevi razvijanje sopstvenog akcionog plana za sledećih 3-6 meseci. Potrebni materijali Flipčart tabla Naslov Markeri Naslov Buđenje interesovanja za temu Trajanje sesije Veoma je važno da svaki od učesnika razvije svoj akcioni plan kako bi implementirali odluke, usmerenja i očekivanja koja su razvili u odnosu na svoje poslovne ideje. Otvorite diskusiju u grupi o potrebi za ličnim planovima akcije. Akcioni plan mora da bude što konkretniji, sa merljivim rezultatima za svaku nedelju i mora da sadrži različite korake koje učesnici treba da preduzmu da bi postigli lične ciljeve. Pokažite grupi kako akcioni plan može da izgleda. Razmenite ideje, sakupite ih i prezentujte na sistematičan način tako da akcioni plan ima logičan tok i može lako da se oceni prema postignutim rezultatima.  Ova aktivnost je veoma bliska prethodnoj aktivnosti popunjavanja CANVAS modela. Za nju se može koristiti jednostavni model prikazan u nastavku. Preuzmite predlog Akcionog plana Nabrajajući unazad, identifikujte sve što treba da uradite kako biste postigli cilj ili dobili očekivani rezultat. Zatim popunite sve stavke u koloni „Koraci“ i popunite ostala polja u svim redovima. Potrudite se da ciljeve podelite na manje i specifičnije korake. Vežbanje veština: individualni i u parovima Trajanje sesije Učesnici treba da naprave svoje akcione planove za narednih 3-6 meseci prema ponuđenom modelu. Zamolite učesnike da formiraju parove i da svi razmene akcione planove sa svojim partnerima. Partner treba da postavi što...

Čitaj više