Trajanje sesije

Edukativni ciljevi

  • razvijanje sopstvenog akcionog plana za sledećih 3-6 meseci.

Potrebni materijali

Buđenje interesovanja za temu

Trajanje sesije

Veoma je važno da svaki od učesnika razvije svoj akcioni plan kako bi implementirali odluke, usmerenja i očekivanja koja su razvili u odnosu na svoje poslovne ideje. Otvorite diskusiju u grupi o potrebi za ličnim planovima akcije. Akcioni plan mora da bude što konkretniji, sa merljivim rezultatima za svaku nedelju i mora da sadrži različite korake koje učesnici treba da preduzmu da bi postigli lične ciljeve. Pokažite grupi kako akcioni plan može da izgleda. Razmenite ideje, sakupite ih i prezentujte na sistematičan način tako da akcioni plan ima logičan tok i može lako da se oceni prema postignutim rezultatima.  Ova aktivnost je veoma bliska prethodnoj aktivnosti popunjavanja CANVAS modela. Za nju se može koristiti jednostavni model prikazan u nastavku.

Nabrajajući unazad, identifikujte sve što treba da uradite kako biste postigli cilj ili dobili očekivani rezultat. Zatim popunite sve stavke u koloni „Koraci“ i popunite ostala polja u svim redovima. Potrudite se da ciljeve podelite na manje i specifičnije korake.

Vežbanje veština: individualni i u parovima

Trajanje sesije

Učesnici treba da naprave svoje akcione planove za narednih 3-6 meseci prema ponuđenom modelu. Zamolite učesnike da formiraju parove i da svi razmene akcione planove sa svojim partnerima.

Partner treba da postavi što više pitanja kojima će dovoditi u pitanje  akcioni plan drugog partnera.

Grupna aktivnost

Trajanje sesije

Prokomentarišite prethodnu vežbu. Pitajte učesnike šta im je bilo teško, a šta ne i da li misle da će im biti lako da se pridržavaju svojih planova u toku narednih meseci.

Učesnici treba da završe radionicu sa konkretnim akcionim planom koji će početi da primenjuju odmah. U slučaju da ih izuzetno pokreću ideje, treba da pronađu osobu koja će im biti mentor kao i da zakucaju na vrata lokalnih poslovnih ljudi, predstave im svoje ideje i zatraže podršku. Takođe treba da zamole svoje nastvanike ili omladinske radnike da im pomognu da pronađu takve ljude i da do njih dođu.