Rad sa mladima koji imaju loš uspjeh u školi

Iz perspektive sistema, neuspeh u školi se događa kada obrazovni sistem ne uspe da obezbedi pravedno i inkluzivno obrazovanje koje obogaćuje znanje učenika. Na nivou škole, neuspeh u školi može da se definiše kao nesposobnost škole da obezbedi pravedno i inkluzivno... read more

Ko sam ja?

Navedeni su primeri metoda koje se mogu primenjivati kao pomoć mladim judima da razumeju sopstvene potrebe, težnje i ciljeve. Razumevanje načina na koji se odnosimo prema drugima pomaže nam da uskladimo svoje ponašanje tako da te odnose učinimo pozitivnim.... read more

Preduzetništvo

Entrepreneurship goes hand-in-hand with innovation and the ability to produce new ideas, provide better solutions, and pioneer new products. The most successful entrepreneurs are not simply the hardest working, they’re the most innovative. Great innovators do not see... read more

Stvaranje poslovnih ideja

Trajanje sesije Edukativni ciljevi razumevanje pojma „poslovna ideja“; stvaranje inovativnih poslovnih ideja; razumevanje potrebe za skrinigom poslovnih ideja i samog koncepta skrininga. Materials Needed Flipčart tabla Naslov Markeri Naslov Buđenje interesovanja za... read more

Učenje o učenju

“Nema kraja obrazovanju. To ne znači da ste pročitali knjigu, položiti ispit, i završili sa obrazovanjem. Čitav život, od trenutka rođenja, je proces učenja.”- Jiddu Krishnamurti Ovaj priručnik se neće baviti razlozima za propuste u školstvu, već načinima... read more

Lični razvoj

Ljudska bića su kompleksna i raznolika.  Da bismo postali samosvesniji treba da razumemo sebe na mnogim poljima.  Najvažnija polja samosvesti uključuju naše lične osobine, lične vrednosti, navike, emocije i psihološke potrebe koje pokreću naše ponašanje. Lični razvoj... read more

Samopotvrđivanje

Moć pozitivnog stava Razvijanje vjere u sebe i druge Prikazivanje sebe kroz društvene medije Aktiviraj... read more

Preduzetništvo

Preduzetništvo ide ruku pod ruku sa inovacijama i sposobnošću stavranja novih ideja, kreiranja novih rešenja i pokretanja novih proizvoda. Najuspešniji preduzetnici nisu samo oni koji najviše rade, već oni koji su najinovativniji. Veliki inovatori ne vde svet... read more

Korištenje uzora u obrazovanju

Mladi, naročito u toku adolescencije koja je najosetljiviji i najuticajniji period života, imaju potrebu za uzorima na koje će se ugledati, a to mogu biti osobe iz medija, roditelji i članovi porodice ili nastavnici. Uvođenje modela ponašanja u obrazovanje ima za cilj... read more

Korištenje Interneta u obrazovanju

Internet igra važnu ulogu u životima mladih ljudi danas. Deca i mladi učestvuju u onlajn aktivnostima u učionici i izvan nje. Formalno, što znači u školi, mladi ljudi koriste Internet za pretragu informacija i pri rešavanju zadataka. Neformalno, odnosno u slobodno... read more
  1. Field, S., M. Kuczera and B. Pont (2007), No More Failures: Ten Steps to Equity in Education, Education and Training Policy, OECD, Paris.
  2. Jensen, E. (2009). Teaching with Poverty in Mind. ASDC publishing. Alexandria, VA.