Trajanje sesije

Edukativni ciljevi

  • razumevanje kako društveno aktiviranje može da doprinese podizanju samopouzdanja i samopotvršivanju;
  • istraživanje različitih mogućnosti aktivizma i volontiranja;
  • razumevanje korisnog uticaja aktivizma na buduću karijeru.

 

Potrebni materijali

Buđenje interesovanja za temu

Trajanje sesije

Objasnite učesnicima da aktiviranje oko nekog cilja daje osobi osećaj svrhe. Ako se aktivirate i volontirate, pomoći ćete zajednici i učiniti nešto dobro za nekog drugog. To vam daje osećaj važnosti i osnažuje vas da počnete da radite nešto što je stvarno važno. To je prilika za interakciju među ljudima. Okupljanje oko nekog cilja je odličan način da se upoznaju novi ljudi i vežbaju socijalne veštine. Nije važno da li ste u interakciji sa jednom osobom ili grupom ljudi. Ovo je naročito korisno ako se osećate izolovano, ako želite da izgradite svoje socijalne veštine ili samopouzdanje u društvu. Takođe predstavlja i priliku za sticanje novih prijatelja. Vaš fokus se pomera sa vas. Fokusiranje na nešto drugo odvlači vaš um od negativnih misli o sebi. Boravak u spoljnom svetu takođe pomaže da dobijete osećaj perspektive kao i sa osećaj pripadnosti. Kada ste aktivni, ljudi će generalno voleti da provode vreme sa vama.

Možete naučiti nove veštine i steći nova iskustva. Učenje novih stvari daje vam snagu, a učite i nove veštine koje ćete kasnije moći da upotrebite. Na primer, kroz volontiranje možete da steknete radno iskustvo i to kasnije može da vam pomogne da dobijete posao. Takođe imate priliku da probate novi hobi ili aktivnost koji može da vam pruži osećaj uspešnosti. Divno je biti aktivan za cilj u koji verujete i to samo po sebi predstvalja uspeh. Može biti zabavno i učiniti da se osećate dobro. Postoji veoma mnogo aktivnosti kojima možete da se bavite, a volontiranje može biti veoma korisno.

 

Grupna aktivnost

Trajanje sesije

Započnite razmenu ideja u grupi tako što čete pitati učesnike za koji cilj veruju da se vredi boriti: npr. prava životinja, beskućnici, životna sredina, itd. Nabrojite neke od njih i posle 10 miuta zamolite učesnike da se podele u manje grupe na osnovu njihovih generalnih interesovanja. (Verovatno će to biti grupe interesovanja kao što su životna sredina, životinjska prava, siromaštvo, izbeglička kriza, itd.). Svaka grupa će imati zadatak da istraži načine na koje mogu da postanu aktivni i bore se protiv društvenog problema koji su izabrali. Mogu da kreiraju svoje kampanje, osmisle aktivnosti na ulici ili se pridruže nekom postojećem pokretu. Tražite od njih da pripreme svoje prezentacije koraka koje bi preduzeli da bi napravili promenu koju žele.

Nakon 30 minuta zamolite grupe da prezentuju svoje ideje i korake.

Diskusija

Trajanje sesije

Diskutujte sa učesnicima o tome kako se osećaju dok istražuju različite društvene probleme i na koji način vide sebe kao aktiviste. Pokušajte da zajedno definišete značenje reči „aktivista“ i koje osobine ima pravi aktivista. Ispričajte im nešto o poznatim aktivistima za koje su i oni čuli. Takođe, možete da ih pitate da li u svom krugu poznanika imaju nekoga ko se bavi volonterskim radom ili je na neki drugi način aktivan u okviru svoje zajednice ili političke organizacije.

Nabrojite benefite aktivizma.