Author: Nikola Kočić

Koje su moje vještine?

Trajanje sesije Edukativni ciljevi definisanje sopstvenih veština; ispitivanje veština koje bi učesnici mogli da ponude potencijalnim poslodavcima; diskusija o različitim veštinama koje poslodavci traže. Potrebni materijali Vizualna sredstva za beleženje ideja (papiri, tabele, crna/bela tabla i kreda/markeri) Naslov Za deljenje informacija (papir i olovke, markeri i flipčart tabla) Naslov Input facilitatora i diskusija Trajanje sesije Poslodavci često traže veštine koje nisu direktno vezane za stepen obrazovanja, sertifikate i licence. Iako nam obrazovanje omogućava da se prijavimo za neki posao, različite kombinacije veština če nam biti potrebne da bismo taj posao uspešno obavljali. Veštine potrebne za zapošljavanje Veštine potrebne za zapošljavanje, takođe poznate i kao intelektualne veštine ili sposobnosti, su osnovne veštine neophodne za dobijanje, zadržavanje i uspešno obavljanje posla. To su veštine, stavovi i akcije koje omogućavaju zaposlenima da budu u dobrim odnosima sa svojim kolegama i nadređenima i da donose dobre odluke zasnovane na kritičkom mišljenju. Veštine potrebne za zapošljavanje se generalno dele na tri grupe: (a) osnovne veštine, (b) veštine kritičkog razmišljanja i (c) lični kvaliteti. Ove tri grupe veština se obično dalje dele na još različitih grupa. Upoznajte se sa ovim veštinama (Napomena za facilitatora: predstavite ovo vizualno učesnicima) i zapitajte se da li treba da unapredite neku od svojih veština: Osnovne Čitanje Pisanje Matematičke veštine Usmena komunikacija Slušanje Naslov Kritičko razmišljanje Učenje Kreativno razmišljanje Reasoning Rasuđivanje Rešavanje problema Organizacija Planiranje Naslov Lični kvaliteti Odgovornost Samouverenost...

Opširnije

Razumjevanje emocija

Trajanje sesije Edukativni ciljevi nabrajanje spektra ljudskih emocija; razumevanje da se emocije pokreću u određenim situacijama i od strane određenih ljudi; opisivanje emocija koje ljudi mogu da iskuse u različitim situacijama; razumevanje načina na koji emocije doprinose izgradnji pozitivnih odnosa. Potrebni materijali Vizualna sredstva za beleženje ideja (papiri, tabele, crna/bela tabla i kreda/markeri) Naslov Za deljenje informacija Papir i olovke, markeri i flipčart tabla Naslov Pre početka radionice:   Postavite četiri velika parčeta papira na različita mesta u prostoriji. Treba da budu dovoljno udaljeni jedni od drugih kako bi manje grupe ljudi mogle da sede ili stoje i pišu po njima. Na svakom papiru napišite po jednu od sledećih emocija: Bes Naslov Sreća Naslov Tuga Naslov Iznenađenje Naslov Demonstracija Trajanje sesije v Kažite učesnicima   da ćete im pantomimom prikazati temu današnje radionice – emocije. Učesnici treba da posmatraju vaše ponašanje, gestove i izraze lica i da imenuju emociju koja je prikazana. Demonstrirajte im emocije kao što je bes govorom tela i facijalnim ekspresijama. Kako učesnici budu imenovali emocije, vi ih beležite na tabli/flipčart tabli. Za istu demonstraciju može biti navedeno nekoliko različitih emocija kao npr. ljutnja, uznemirenost i bes. Ponovite proceduru sa nekoliko emocija uključujući bes, sreću, tugu i iznenađenost. Zaključite demonstracije izjavom da svako od nas iskusi mnogo emocija na svakodnevnom nivou. Input  facilitatora i diskusija Trajanje sesije Objasnite značenje reči „emocija“. Emocije su menatlne i fizičke...

Opširnije

Nenasilna komunikacija – Poštovanje sebe i drugih

Trajanje sesije Edukativni ciljevi identifikacija situacija u kojima se demonstrira poštovanje; identifikacija načina pokazivanja poštovanja prema sebi i prema drugima; diskusija: šta je poštovanje, a šta nije; identifikacija izražavanja uvažavanja kao jednog od načina pokazivanja poštovanja; identifikacija koraka u izražavanju uvažavanja; razvoj asertivnih izjava uvažavanja; učenje na koj način međusobno poštovanje i pokazivanje da cenimo druge doprinosi uspostavljanju pozitivnih odnosa. Potrebni materijali Vizualna sredstva za beleženje ideja (papiri, tabele, crna/bela tabla i kreda/markeri); Naslov Papir i olovka za svakog učesnika (nije obavezno) Naslov Pre početka radionice: Napraviti dva znaka: „Slažem se“ i „Ne slažem se“ i postaviti ih na suprotne krajeve prostorije. P Slažem se O Ne slažem se Aktivnosti u većim i manjim grupama Trajanje sesije Tražite od učesnika da definišu poštovanje. Prihvatite tri ili četiri ideje i zapišite ih na tabli ili flipčartu. Postavite znakove „Slažem se“ i „Ne slažem se“ na suprotne krajeve prostorije. Opisujte situacije koje uključuju različite osobe ili grupe ljudi koji svojim ponašanje iskazujku ili ne iskazuju poštovanje. Učesnici treba da odluče da li se slažu ili ne sa tim da situacija koju opisujete pokazuje poštovanje i da se u skladu sa time približe kraju prostorije na kom se nalazi odgovarajući znak. Opišite prvu situaciju, dajte učesnicima trenutak da razmisle i onda tražite od njih da se odluče. Slažem se/Ne slažem se – situacija#1 Komšija vas je zamolio da mu kupite telefonsku karticu...

Opširnije

Asertivnost: Izražavanje direktno, iskreno i s poštovanjem

Trajanje sesije Edukativni ciljevi identifikacija razlika između pasivne, agresivne i asertivne komunikacije i ponašanja; razumevanje uticaja pasivne, agresivne i asertivne komunikacije i ponašanja na nas same i na druge kao i na sposobnost grupe da dobro funkcioniše; izražavanje nezadovoljstva na direktan, iskren način i sa poštovanjem; unapređenje sposobnosti asertivnog izražavanja pri iskazivanju nezadovoljstva; identifikacija situacija u ličnom životu učesnika gde mogu da koriste asertivne izjave. Potrebni materijali Vizualna sredstva za beleženje ideja (papiri, tabele, crna/bela tabla i kreda/markeri) Naslov Papiri i olovke (nije obavezno) Naslov Demonstracija i diskusija Trajanje sesije u Zamolite učesnike da se sete neke situacije kada ih je neko povredio ili naljutio. Zamolite ih da podignu ruku ako su u toj situaciji uradili jednu od sledeće dve stvari: Nisu učinili ništa, ali su se osećali loše. Vratili su toj osobi tako što su na nju vikali ili joj pretili. Kako na vaš odnos sa nekom osobom utiče ako neko od vas reaguje agresivno u situacijama kada je ljut ili povređen? Kako na vaš odnos sa nekom osobom utiče ako neko od vas reaguje pasivno u situacijama kada je ljut ili povređen? Objasnite učesnicima da postoji efektivniji način komunikacije od pasivnog ili agresivnog, a to je asertivna komunikacija. u Pitajte učesnike Input facilitatora, demonstracija i diskusija Trajanje sesije Opišite verbalno i neverbalno ponašanje vezano za asertivnu komunikaciju. Koristite kontekst koji je kulturološki blizak učesnicima. Sastavite vizualnu listu...

Opširnije

Komunikativne vještine

Slušanje: Ključ pozitivnih odnosa Trajanje sesije Edukativni ciljevi: identifikacija ponašanje koje implicira neslušanje; razumevanje uticaja slušanja i neslušanja na odnose sa drugima; nabrajanje ponašanja koja impliciraju efektivno slušanje; ojačavanje sposobnosti slušanja; identifikacija navika pri slušanju kod učesnika koje su dobre i onih koje bi želeli da unaprede. Potrebni materijali Vizualna sredstva za beleženje ideja (papiri, tabele, crna/bela tabla i kreda/markeri) Naslov Jedna dodatna tabela Naslov Diskusija Trajanje sesije  Pitati učesnike da li im se ikada dogodila neka od dole navedenih situacija. Situacija #1 Veoma ste uzbuđeni zbog nečega što se dogodilo. Možda ste dobili novi posao, vaše preduzeće je spremno da počne sa radom ili se desilo nešto drugo što vam je važno. Želite da ispričate o tome svom najboljem prijatelju. Međutim njegova pažnja je usmerena na nešto drugo i ne osećate se kao da vas stvarno sluša. Situacija #2 Prijatelj vas je optužio za nešto što niste uradili i mnogima je to ispričao, a vi ste se naljutili. Želite da razgovarate o tome sa drugim prijateljem ali izgleda vam kao da vas on ne sluša stvarno. Pitanja za učesnike: Kako ste se ili kako biste se osećali u ovakvim situacijama? Šta ljudi rade ili govore što nas navodi da pomislimo da nas ne slušaju? Zabeležite na tabli navedena ponašanja kao što su prekidanje, korišćenje mobilnog telefona, ignorisanje ili razgovor o drugim stvarima. Objasnite da je slušanje veština...

Opširnije

Moć pozitivnog stava

Trajanje sesije Edukativni ciljevi razumevanje uticaja pozitivnih i negativnih iskustava na osobu; definicija „pozivinog stava“ i „negativnog stava“; identifikacija uticaja stava osobe na njene misli i ponašanje kada upravlja negativnim iskustvma i njihovim posledicama; identifikacija, demonstracija i vežba strategija za održavanje pozitivnog stava; ojačavanje sposobnosti održavanja pozitivnog stava. Potrebni materijali Vizualna sredstva za beleženje ideja (papiri, tabele, crna/bela tabla i kreda/markeri) Naslov Papiri i olovke (nije obavezno) Naslov Buđenje interesovanja za temu Kreirajte realističnu priču koja opisuje tipičan dan jedne mlade ososbe u vašoj zemlji. Njen dan treba da sadrži kako pozitivna, tako i negativna iskustva, ali sa više negativnih. Priča može da sadrži iskustva slična dole navedenim. Izaberite ili opišite iskustva koja su prikladna za socijalni kontekst grupe sa kojom radite. Priča treba da traje šest ili sedam minuta. „…Prijatelj je obećao mladoj osobi da če je probuditi. Pošto prijatelj nije ispoštovao dogovor, osoba je zakasnila u školu ili na posao… Prilikom razgovora sa službenikom u prodavnici, mlada osoba neobavezno pominje uzimanje časova. Od službenika saznaje za konkurs za posao koji je dobro plaćen, a uslov je da kandidat ume da čita… Mlada osoba je zaspala umesto da ode u prodavnicu u nabavku i zbog toga odlazi u školu gladna… Mlada osoba dobija veliku napojnicu kao nagradu za upućivanje vozača koga je srela ka dobrom i jeftinom parkingu… Mladu osobu zadirkuje mladić iz grupe jer je nesvesno obukla...

Opširnije

Podržan od

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Timeline

Skorašnji savjeti

Korištenjem ove stranice, pristajete na naše korištenje kolačića Više informacija

Cookie settings on this website are set to " permitted " to give you the best browsing experience . Your continued use of this site without changing cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this

Close