Author: Nikola Kočić

Razvijanje vjere u sebe i druge

Trajanje sesije Edukativni ciljevi identifikacija osobina koje su potrebne da bi osoba imala samopouzdanje; identifikacija načina izgradnje vere u sebe i u druge; posvećivanje nekom zadatku u cilju ojačavanja samopouzdanja. Potrebni materijali Vizualna sredstva za beleženje ideja (papiri, tabele, crna/bela tabla i kreda/markeri) Naslov Manji predmeti (npr. kamenčići, limunovi ili lešnici) – po jedan za svaku osobu koja učestvuje u sesiji. Naslov Diskusija i demonstracija Trajanje sesije Dajte po jedan predmet svakom učesniku. Svako treba da ima istu vrstu predmeta kao što su kamenčići ili orasi. Zamolite učesnike da pogledaju svoje predmete i da definišu specifične karakteristike koje njihov predmet čine jedinstvenim. Sakupite sve predmete i stavite ih na jednu gomilu na sredini prostorije, a zatim zamolite učesnike da priđu i da pronađu svoje predmete na osnovu njihovih jedinstvenih karakteristika. b Napomena za facilitatora (paper, chart paper, or white/chalk board and markers/chalk) Naslov Učesnici mogu da pomisle da je nemoguće da naprave razliku između svog predmeta i svih ostalih. Podstaknite h da nastave da traže. Oni takođe mogu da pogledaju predmete koje su sa gomile uzeli drugi učesnici kako bi se uverili da neko nije greškom odabrao njihov predmet. Kada svi učesnici pronađu predmete koji su im bili dodeljeni na početku vežbe, zamolite nekoliko njih da opišu posebne karakteristike svojih predmeta. Zaključite aktivnost objašnjenjem da je, kao i ovi predmeti, svaki čovek jedinstven i poseduje jedinstvene talente i vrline....

Opširnije

Stvaranje poslovnih ideja

Trajanje sesije Edukativni ciljevi razumevanje pojma „poslovna ideja“; stvaranje inovativnih poslovnih ideja; razumevanje potrebe za skrinigom poslovnih ideja i samog koncepta skrininga. Materials Needed Flipčart tabla Naslov Markeri Naslov Buđenje interesovanja za temu Trajanje sesije Nabrojte nekoliko originalnih poslovnih ideja koje su bile potpuno jedistvene kada su se prvi put pojavile i koje su se pokazale kao veoma uspešne (navedite primere inovativnog pristupa kao što su mop koji se sam čisti, Tesla automobil i sl.). Razmišljanje van postavljenih okvira t.j. kreativno razmišljanje je važno za generisanje novih poslovnih ideja mnogo više nego kopiranje onoga što neko drugi već radi. Dobra poslovna ideja je esencijalna za pokretanje novog posla kao i za pariranje konkurenciji na tržištu. Međutim, dobre biznis ideje obično nisu nešto što se preduzetnicima jednostavno javi. Mnogo češće su one rezultat vrednog rada, truda, istraživanja, diskusija, razgovora i kreativnosti preduzetnika.   Grupna aktivnost Trajanje sesije Započnite razmenu ideja sa učesnicima koja će trajati oko 10 min. na temu različitih ideja za zarađivanje. Nakon 10 minuta podstaknite učesnike da naprave novu listu ideja sa njihovim hobijima i poljima interesovanja koji bi potencijalno mogli da stvore mogućnost zarade. Prvo zamolite učesnike da razmisle o svojim hobijima i interesovanjima. Dajte im pet minuta da razmisle i naprave liste ideja u svojim telefonima/sveskama. Zatim treba da odaberu sa liste jedan od hobija u kome misle da su najbolji (na primer trčanje ili...

Opširnije

Prikazivanje sebe kroz društvene mreže

Trajanje sesije Edukativni ciljevi identifikacija društvenih mreža koje mogu da pomognu učesnicima u ostvarivanju kontakata i potrazi za poslom; motivisanje učesnika da se registruju na sajtovima za traženje posla i da u te svrhe koriste društvene mreže. Potrebni materijali Kompjuter Naslov video bim Naslov Internet konekcija Naslov Input facilitatora Trajanje sesije Šta su društveni mediji? Tradicionalni mediji – knjige, časopisi i novine – funkcionišu jednosmerno. Oni šalju informaciju nama ali nam ne omogućavaju da odgovorimo. Društveni mediji, međutim, dozvoljavaju dvosmernu komunikaciju preko velikog broja web sajtova. Danas se do mnogih poslova dolazi preko poznanstava sklopljenih na društvenim mrežama. Neki od najpopularnijih društvenih medija su LinkedIn, Twitter, Facebook i YouTube.     LinkedIn i potraga za poslom Iako vam mnoge društvene mreže mogu pomoći u traženju posla, LinkedIn.com je nastao upravo kao profesionalni alat za razmenu informacija, ideja i prilika. LinkedIn ima hiljade čalnova iz 130 različitih privrednih grana kao i 130,000 poslodavaca. Potraga za poslom preko Facebook-a i Twitter-a Facebook je nastao kao univerzitetska mreža, ali sada obuhvata više od pola milijarde ljudi svih uzrasta iz celog sveta. Facebook se može koristiti za održavanje veze sa porodicom i prijateljima, ali i za traženje posla kroz uspostavljanje kontakta sa kolegama, prijateljima i ljudima sa kojima oni rade. Vaš lični Facebook profil može takođe da služi i kao vaš professionalni profil na kome se vidi čime se bavite i ka...

Opširnije

Aktiviraj se

Trajanje sesije Edukativni ciljevi razumevanje kako društveno aktiviranje može da doprinese podizanju samopouzdanja i samopotvršivanju; istraživanje različitih mogućnosti aktivizma i volontiranja; razumevanje korisnog uticaja aktivizma na buduću karijeru.   Potrebni materijali Flipčart tabla Naslov Markeri Naslov Buđenje interesovanja za temu Trajanje sesije Objasnite učesnicima da aktiviranje oko nekog cilja daje osobi osećaj svrhe. Ako se aktivirate i volontirate, pomoći ćete zajednici i učiniti nešto dobro za nekog drugog. To vam daje osećaj važnosti i osnažuje vas da počnete da radite nešto što je stvarno važno. To je prilika za interakciju među ljudima. Okupljanje oko nekog cilja je odličan način da se upoznaju novi ljudi i vežbaju socijalne veštine. Nije važno da li ste u interakciji sa jednom osobom ili grupom ljudi. Ovo je naročito korisno ako se osećate izolovano, ako želite da izgradite svoje socijalne veštine ili samopouzdanje u društvu. Takođe predstavlja i priliku za sticanje novih prijatelja. Vaš fokus se pomera sa vas. Fokusiranje na nešto drugo odvlači vaš um od negativnih misli o sebi. Boravak u spoljnom svetu takođe pomaže da dobijete osećaj perspektive kao i sa osećaj pripadnosti. Kada ste aktivni, ljudi će generalno voleti da provode vreme sa vama. Možete naučiti nove veštine i steći nova iskustva. Učenje novih stvari daje vam snagu, a učite i nove veštine koje ćete kasnije moći da upotrebite. Na primer, kroz volontiranje možete da steknete radno iskustvo i to...

Opširnije

Pokrijetanje poslovne ideje

Trajanje sesije treba da se podeli na kraće sesije + rad i vežbe preko vikenda Edukativni ciljevi pojašnjenje potencijalnih poslovnih ideja razvienih u toku prethodne sesije; testiranje njihove održivosti i potencijala; vežbanje razvoja poslovnih ideja korak po korak. Potrebni materijali Flipčart tabla Naslov Markeri Naslov Laptopovi Naslov Pametni telefoni Naslov Instrukcije i rad individualno ili u paru Trajanje sesije Objasnite učesnicima da treba da prezentuju svoje ideje o kojima su govorili u toku prethodne sesije i da treba pri tome da budu veoma precizni. Za ovaj zadatak će imati 45 minuta. Facilitator treba da navodi proces objašnjavanja ideja koristeći 5 pomoćnih pitanja: t ZAŠTO koji problem ili potrebu rešavate ovom idejom? Naslov t ŠTA postavite ciljeve (specifikovane, merljive, dostižne, realne vremenski određene) Naslov t ZA KOGA ciljna grupa Naslov t GDE mesto implementacije Naslov t KO osoba (tim) koja će raditi na ovoj ideji Naslov t KAKO prvi koraci ka realizaciji. Naslov Prezentacija Trajanje sesije Tražite od svih učesnika da predstave svoje poslovne ideje kroz prezentacije koje se vode gore nabrojanim pitanjima. Ostali učesnici mogu da pomognu svojim sugestijama, pitanjima i idejama. i Napomena za facilitatora Trajanje ove sesije može da zavisi od veličine grupe odnosno broja učesnika koji treba da predstave svoje ideje. Facilitator treba da produži vreme ako je potrebno, ali tako da vreme svake prezentacije bude ograničeno kako bi svi došli na red (npr. 5 minuta...

Opširnije

Akcioni plan

Trajanje sesije Edukativni ciljevi razvijanje sopstvenog akcionog plana za sledećih 3-6 meseci. Potrebni materijali Flipčart tabla Naslov Markeri Naslov Buđenje interesovanja za temu Trajanje sesije Veoma je važno da svaki od učesnika razvije svoj akcioni plan kako bi implementirali odluke, usmerenja i očekivanja koja su razvili u odnosu na svoje poslovne ideje. Otvorite diskusiju u grupi o potrebi za ličnim planovima akcije. Akcioni plan mora da bude što konkretniji, sa merljivim rezultatima za svaku nedelju i mora da sadrži različite korake koje učesnici treba da preduzmu da bi postigli lične ciljeve. Pokažite grupi kako akcioni plan može da izgleda. Razmenite ideje, sakupite ih i prezentujte na sistematičan način tako da akcioni plan ima logičan tok i može lako da se oceni prema postignutim rezultatima.  Ova aktivnost je veoma bliska prethodnoj aktivnosti popunjavanja CANVAS modela. Za nju se može koristiti jednostavni model prikazan u nastavku. Preuzmite predlog Akcionog plana Nabrajajući unazad, identifikujte sve što treba da uradite kako biste postigli cilj ili dobili očekivani rezultat. Zatim popunite sve stavke u koloni „Koraci“ i popunite ostala polja u svim redovima. Potrudite se da ciljeve podelite na manje i specifičnije korake. Vežbanje veština: individualni i u parovima Trajanje sesije Učesnici treba da naprave svoje akcione planove za narednih 3-6 meseci prema ponuđenom modelu. Zamolite učesnike da formiraju parove i da svi razmene akcione planove sa svojim partnerima. Partner treba da postavi što...

Opširnije

Podržan od

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Timeline

Skorašnji savjeti

Korištenjem ove stranice, pristajete na naše korištenje kolačića Više informacija

Cookie settings on this website are set to " permitted " to give you the best browsing experience . Your continued use of this site without changing cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this

Close