Trajanje sesije

Edukativni ciljevi

  • razumevanje pojma „poslovna ideja“;
  • stvaranje inovativnih poslovnih ideja;
  • razumevanje potrebe za skrinigom poslovnih ideja i samog koncepta skrininga.

Materials Needed

Buđenje interesovanja za temu

Trajanje sesije

Nabrojte nekoliko originalnih poslovnih ideja koje su bile potpuno jedistvene kada su se prvi put pojavile i koje su se pokazale kao veoma uspešne (navedite primere inovativnog pristupa kao što su mop koji se sam čisti, Tesla automobil i sl.).

Razmišljanje van postavljenih okvira t.j. kreativno razmišljanje je važno za generisanje novih poslovnih ideja mnogo više nego kopiranje onoga što neko drugi već radi. Dobra poslovna ideja je esencijalna za pokretanje novog posla kao i za pariranje konkurenciji na tržištu.

Međutim, dobre biznis ideje obično nisu nešto što se preduzetnicima jednostavno javi. Mnogo češće su one rezultat vrednog rada, truda, istraživanja, diskusija, razgovora i kreativnosti preduzetnika.

 

Grupna aktivnost

Trajanje sesije

Započnite razmenu ideja sa učesnicima koja će trajati oko 10 min. na temu različitih ideja za zarađivanje. Nakon 10 minuta podstaknite učesnike da naprave novu listu ideja sa njihovim hobijima i poljima interesovanja koji bi potencijalno mogli da stvore mogućnost zarade. Prvo zamolite učesnike da razmisle o svojim hobijima i interesovanjima. Dajte im pet minuta da razmisle i naprave liste ideja u svojim telefonima/sveskama. Zatim treba da odaberu sa liste jedan od hobija u kome misle da su najbolji (na primer trčanje ili sakupljanje bedževa i sl.). Zamolite ih da razmisle da li bi kroz taj hobi mogli da zarade novac. Razgovarajte o tehnikama i potrebi da se njihova ideja ugradi u preduzeće (koje zarađuje). Napravite listu hobija i oblasti interesovanja koje učesnici imaju; zatim pokrenite razmenu mišljenja o mogućim poslovnim idejama koje mogu da poteknu iz tih hobija i oblasti interesovanja. Kao poslednju fazu vežbe identifikujte sa dve liste u okviru grupe određeni broj biznis ideja koje bi učesnicima mogle da budu zanimljive za razmatranje kao potencijalne poslovne prilike.

Diskusija u parovima

Trajanje sesije

Zamolite učesnike da pronađu poslovne ideje koje misle da su najbolje za njih i da objasne zašto su ih izabrali. Tražite da zapišu svoje poslovne ideje i odgovarajuću motivaciju.