Trajanje sesije

Edukativni ciljevi

  • razumevanje uticaja pozitivnih i negativnih iskustava na osobu;
  • definicija „pozivinog stava“ i „negativnog stava“;
  • identifikacija uticaja stava osobe na njene misli i ponašanje kada upravlja negativnim iskustvma i njihovim posledicama;
  • identifikacija, demonstracija i vežba strategija za održavanje pozitivnog stava;
  • ojačavanje sposobnosti održavanja pozitivnog stava.

Potrebni materijali

Vizualna sredstva za beleženje ideja

(papiri, tabele, crna/bela tabla i kreda/markeri)

Papiri i olovke

(nije obavezno)

Buđenje interesovanja za temu

Kreirajte realističnu priču koja opisuje tipičan dan jedne mlade ososbe u vašoj zemlji. Njen dan treba da sadrži kako pozitivna, tako i negativna iskustva, ali sa više negativnih. Priča može da sadrži iskustva slična dole navedenim. Izaberite ili opišite iskustva koja su prikladna za socijalni kontekst grupe sa kojom radite. Priča treba da traje šest ili sedam minuta.

„…Prijatelj je obećao mladoj osobi da če je probuditi. Pošto prijatelj nije ispoštovao dogovor, osoba je zakasnila u školu ili na posao… Prilikom razgovora sa službenikom u prodavnici, mlada osoba neobavezno pominje uzimanje časova. Od službenika saznaje za konkurs za posao koji je dobro plaćen, a uslov je da kandidat ume da čita… Mlada osoba je zaspala umesto da ode u prodavnicu u nabavku i zbog toga odlazi u školu gladna… Mlada osoba dobija veliku napojnicu kao nagradu za upućivanje vozača koga je srela ka dobrom i jeftinom parkingu… Mladu osobu zadirkuje mladić iz grupe jer je nesvesno obukla pantalone sa rupom. Zadirkivanje i komentari ovog mladića izazivaju podsmevanje ostalih u grupi… Mlada osoba kasno dolazi na stanicu i propušta autobus kojim bi stigla na posao/u školu na vreme… Posle žurke u svojoj kući, mlada osoba pronalazi novac ispod stola… Grupa prijatelja se dobacuje loptom i slučajno obara prolaznicu. Uvređena žena viče i naziva mlade pogrdnim imenima…”

Na tabli nacrtajte tabelu od dve kolone

Levu obeležite znakom „+“ a desnu znakom „-“

P
O

Demonstracia i diskusija

Trajanje sesije

Najavite učesnicima da ćete im opistai dan jedne mlade osobe. Njihov zadatak treba da bude da razvrstaju iskustva koja vi opisujete na pozitivna i negativna. Učesnici treba da dignu ruku u toku priče ako misle da je iskustvo protagoniste priče pozitivno. Kada ih prozovete, treba da navedu pozitivna iskustva i vi treba da ih zabeležite u koloni „+“. Zatim im objasnite da u toku priče treba da podignu ruku ako se protagonisti dogodi nešto negativno. Kada ih prozovete, treba da navedu negativna iskustva, a vi da ih zapišete u kolonu „-“.

Ovo je bila ilustracija uticaja pozitivnih i negativnih iskustava na život jedne osobe. Pozitivna iskustva nam podižu raspoloženje i pomažu nam da se osećamo dobro u životu. Kada se neko susreće sa mnogo negativnih iskustava, lako može da pomisli da je život težak ili čak da se oseti bespomoćno i beznadežno. Bez razvijenih strategija za upravjanje negativnim iskustvima može biti teško uživati u životu.

Događaji mogu biti van naše kontrole. Međutim, naš stav prema tome što se dešava kontrolišemo mi sami. Objasnite da ćete u toku ove sesije istražiti uticaj pozitivnih i negativnih iskustava i načine na koje lični stav može da nam pomogne da upravljamo svojim životom čak i kada doživljavamo negativna iskustva.

Test optimizma i analiza

Trajanje sesije

Zamolite učesnike da popune upitnike. Pružite im pomoć pri izračunavanju rezultata ako je potrebno.

Diskusija

Trajanje sesije

Ako budete upamćeni po tome što se trudite, to može privući na vas pažnju poslodavaca, edukatora i drugih ljudi koji mogu da vam pomognu da budete uspešni. Ako imate pozitivan stav, rešenja se mogu pojaviti sama mnogo češće i lakše. Život može da vam izgleda manje teško. Strategija pravljenja pauze uvećava verovatnoću da uvidite mogućnosti u okviru date situacije. Osoba koja ima pozitivan stav može da postigne reputaciju lidera u grupi. Osoba sa pozitivnim stavom može da pomogne prijatelju. Povedite diskusiju u grupi postavljajući učesnicima sledeća pitanja: Zbog čega je teško održati pozitivan stav? Šta vi sami možete da učinite kako bi vaš stav ostao pozitivan?

Zamolite učesnike da u sebi odgovore na sledeća pitanja:

Ima li u vašem životu ljudi koji vam pomažu da zadržite pozitivan stav? Ako ih ima, ko su oni? Ako ih nema, sa kim biste želeli da se sprijateljite, a da može da vam u tome pomogne?

Procena optimizma

  • Test naučenog optimizma

(adaptirano iz knjige dr Martina Seligmana „Naučeni optimizam“) 1

 

Instrukcije:

(paper, chart paper, or white/chalk board and markers/chalk)

Ovaj test sadrži četrdesetosam (48) pitanja. Vreme za odgovaranje na pitanja nije ograničeno. U proseku test traje oko petnaest minuta. Ne postoje ispravni i pogrešni odgovori. NEMOJTE čitati analizu u knjizi „Naučeni optimizam“ pre nego što uradite ovaj test.

Pročitajte opis svake situacije i slikovito zamislite da se događa vama. Neke od navedenih situacija verovatno niste iskusili, ali to ne bi trebalo da bude važno. Ako se dogodi da ni jedan odgovor ne odgovara vašem mišljenju, izaberite onaj za koji mislite da je najpribližniji.

Možda vam se neće dopasti kako neki odgovori zvuče, ali nemojte birati odgovor za koji mislite da je ispravan ili za koji će drugi misliti da je bolji, već izaberite onaj koji biste stvarno izabrali u datoj situaciji.

– Analiza:

Pri analizi se koriste pravila objašnjena u knjizi „Naučeni optimizam“ dr Martina E.P. Seligmana. Rezultat je naveden za svaku kategoriju zajedno sa Seligmanovim tumačenjem rezultata.

 

Personalizacija – dobro (PsG)

Saberite poene za pitanja:

1, 4, 11, 12, 23, 27, 36, 45

Ukupno 7 ili 8          veoma optimističan

6                                 umereno optimističan

4 ili 5                          prosečan

3                                 umereno pesimističan

0, 1 ili 2                      veoma pesimističan

 

Ukupan rezultat

 

Saberite reziultate tri stavke „loše“:

PmB

PvB

PsB

_____________

Ukupno L

 

Saberite reziultate tri stavke „dobro“:

PmG

PvG

PsG

______________

Ukupno D

 

Ukupno D – Ukupno L = Ukupan rezultat testa optimizma

 

9 ili više        u potpunosti optimističan

6 do 8            umereno optimističan

3 do 5            prosečan

1 ili 2             umereno pesimističan

0                    veoma pesimističan

  1. https://web.stanford.edu/class/msande271/onlinetools/LearnedOpt.html