Internet igra važnu ulogu u životima mladih ljudi danas. Deca i mladi učestvuju u onlajn aktivnostima u učionici i izvan nje. Formalno, što znači u školi, mladi ljudi koriste Internet za pretragu informacija i pri rešavanju zadataka. Neformalno, odnosno u slobodno vreme, oni ćaskaju sa prijateljima , igraju onlajn igre, učestvuju u različitim aktivnostima na društvenim mrežama itd. Kako učenici, tako i nastavnici mogu da pronađu bilo kakvu vrstu informacija na Internetu. Imaju pristup novinama, enciklopedijama, web sajtovima koji se bave istorijom, vodičima za film, tekstovima pesama i filmovima. Međutim, zbog ogromne količine informacija na Internetu, nekad je komplikovano da se pronađe baš ona informacija koja nam je potrebna jer je i za pretragu informacija potrebno imati određene veštine.

Prema tome, ako nastavnici žele da njihovi učenici razviju veštine pretraživanja Interneta, treba da ih sami tome nauče, a to mogu jedino ukoliko su sami stekli tu veštinu.

Ironično je da su mladi često mnogo više upućeni u informacione tehnologije od svojih nastavnika.

Nastavnici/omladinski radnici treba da postave sebi sledeća pitanja:
  1. Da li bi slike u digitalnom formatu pomogle učenicima da bolje razumeju pojam ili temu o kojoj uče? Na primer, da li bi mogli da koriste web da bi videli slike crnih rupa u svemiru, istorijske fotografije, umetnička dela, satelitske snimke ili snimak magnetne rezonance? Da li bi ovo pomoglo učenicima da razumeju komplikovane pojmove?
  2. Da li uticaj predavanja može da se poveća ako učenici budu komunicirali putem e-maila ili Facebook-a sa vršnjacima iz drugih gradova i kultura ili kontaktiranjem sa „stručnjacima“ za datu temu?
  3. Da li će od učenika biti traženo da kreiraju i sprovedu istraživanja, pripreme prezentacije, sprovode dubinska istraživanja ili će raditi u parovima?

 

Ako je odgovor na neko od prethodnih pitanja potvrdan, nastavnici bi ozbiljno trebalo da razmotre korišćenje Interneta, naročito u radu sa učenicima koji imaju loš uspeh. Kada se koristi na pravi način, Internet je odlično sredstvo za učenje.

Mladi ljudi koriste YouTube tutorijale na različite teme: od učenja jezika ili pravljenja origami figura do saveta za šminkanje. Ovakav potencijal ne bi trebalo da bude zanemaren od strane prosvetnih radnika u formalnom sistemu obrazovanja jer može mnogo da doprinese generalnom znanju učenika.

Mladi imaju pristup različitim aplikacijama na svojim pametnim telefonima koje mogu da im pomognu u učenju i da generalno promene načine njihovog pristupanja učenju

 

Neki od primera su: Skype – za učenje na daljinu, TEDex – razgovori na različite teme, Snapchat – slanje smernica za različite zadatke/lekcije, Instagram, Twitter, Youtube (već pomenut kao odlično sredstvo), mape, preuzimanje knjiga, blogovi, korišćenje mobilnih telefona za beleške na predavanjima, Wikipedia, snimanje zvuka, platforme za onlajn učenje (npr. Moodle), onlajn simulatori itd.