Ljudska bića su kompleksna i raznolika.  Da bismo postali samosvesniji treba da razumemo sebe na mnogim poljima.  Najvažnija polja samosvesti uključuju naše lične osobine, lične vrednosti, navike, emocije i psihološke potrebe koje pokreću naše ponašanje. Lični razvoj podrazumeva izgradnju samopouzdanja i samosvesti, upravljanje osećanjima i ponašanjem i izgradnju odnosa sa drugim ljudima.