Trajanje sesije

Edukativni ciljevi

 • identifikacija osobina koje su potrebne da bi osoba imala samopouzdanje;
 • identifikacija načina izgradnje vere u sebe i u druge;
 • posvećivanje nekom zadatku u cilju ojačavanja samopouzdanja.

Potrebni materijali

Diskusija i demonstracija

Trajanje sesije

Dajte po jedan predmet svakom učesniku. Svako treba da ima istu vrstu predmeta kao što su kamenčići ili orasi. Zamolite učesnike da pogledaju svoje predmete i da definišu specifične karakteristike koje njihov predmet čine jedinstvenim. Sakupite sve predmete i stavite ih na jednu gomilu na sredini prostorije, a zatim zamolite učesnike da priđu i da pronađu svoje predmete na osnovu njihovih jedinstvenih karakteristika.

Napomena za facilitatora

(paper, chart paper, or white/chalk board and markers/chalk)

Učesnici mogu da pomisle da je nemoguće da naprave razliku između svog predmeta i svih ostalih. Podstaknite h da nastave da traže. Oni takođe mogu da pogledaju predmete koje su sa gomile uzeli drugi učesnici kako bi se uverili da neko nije greškom odabrao njihov predmet. Kada svi učesnici pronađu predmete koji su im bili dodeljeni na početku vežbe, zamolite nekoliko njih da opišu posebne karakteristike svojih predmeta. Zaključite aktivnost objašnjenjem da je, kao i ovi predmeti, svaki čovek jedinstven i poseduje jedinstvene talente i vrline. Prepoznavanje sopstvenih talenata i vrlina može nam pomoći u izgradnji samopouzdanja.

Input facilitatora i diskusija

Trajanje sesije

Opišite karakteristike samouverene osobe. Samouverena osoba prepoznaje i svesna je svojih vrlina kao što su veštine, znanje ili talenti i okružena je ljudima koji takođe cene njene vrline (veštine, znanja ili talente). Objasnite zbog čega je važno ojačati ove dve strane samopouzdanja kako bi se napredovalo u životu. Izgradnja samopouzdanja je proces koji traje čitavog života. Zapamtite: postoje dve strane samopouzdanja – prepoznavanje sopstvenih vrlina i potvrda tih vrlina od strane drugih ljudi. Ako imate razvijenu jednu od te dve strane, možete se osećati sigurno u sebe, ali osećaćete još veće samopouzdanje ako ih razvijete obe.

Objasnite da je jedan od načina da znamo da neko ceni naše vrline da dobijemo komplimente ili pohvale zbog nečega. Na primer, ako neko kaže: „Baš si detaljno očistio/-la ovu sobu.“, ta osoba time iskazuje da ceni pažnju koju smo posvetili izvršavanju zadatka. Iako je ponekad neprijatno primati komplimente i pohvale za stvari koje smo učinili ili rekli, naša je odgovornost da prihvatimo te pohvale ljubazno, znajući da nam na taj način neko pokazuje da nas ceni. Kao neke od načina da se unapredi samopouzdanje predložite učenje nekih novih veština, usavršavanje ranije naučenih veština, obavljanje novih zadataka ili sticanje znanja. Zamolite učesnike da predlože načine na koje mogu da se usvoje nove veštine i znanja. Predložite sledeće načine, ako ih učesnici ne nabroje:

 • upišite novi kurs;
 • pronađite nekoga ko zna ono što vas interesije i zamolite ga za pomoć;
 • izgradite samopouzdanje u čitanju – čitajte naglas;
 • pronađite nekoga ko je dobar u onome što želite da naučite i posmatrajte ga kako radi, a zatim pokušajte sami;
 • pročitajte knjigu;
 • izgradite samopouzdanje u govorništvu vežbajući ispred ogledala;
 • koristite računar da potražite informacije ili izvore;
 • vežbajte nešto u čemu želite da postanete dobri;
 • volontirajte na poslu i dobro obavite zadatak.

Zamolite učesnike da naprave svoje zastave samopouzdanja. Neka podele list papira na tri kolone ili koriste tri lista koja će zalepiti jedan za drugi trakom. U jednoj koloni učesnici treba da napišu ili nacrtaju veštine, znanja i talente koje prepoznaju u sebi. Fokusirajte se na izbor pozitivnih reči i suzite značenja izraza tako da budu što sprcifičniji. U drugoj koloni treba da nabroje ljude koji cene njihove vrline. U trećoj koloni učesnici treba da napišu ili nacrtaju vrline koje misle da drugi ljudi cene kod njih. Učesnici treba da razmene zastave jedni sa drugima. Svako treba da pročita listu onga čiju je zastavu dobio. Učesnici zatim treba da podele sa drugima nešto što cene jedni kod drugih, da dodaju svoja imena na liste, kao i veštinu, znanje ili talenat koji su naveli.

Rad u velikoj grupi i diskusija u parovima

Trajanje sesije

Pitajte učesnike:  Zašto mislite da je samopouzdanje važno?

Zamolite učesnike da identifikuju jedan od načina koji bi njima pomogao da izgrade samopouzdanje. Neka svoje ideje podele sa osobom koja sedi do njih. Podstaknite učesnike da se ponašaju u skladu sa svojim idejama o izgradnji sampouzdanja na sledeći način:

Obratite pažnju na veštne i talente koje imaju. Dodajte ih na njihove zastave u toku sledećih nekoliko nedelja. Obratite pažnju kada neko drugi kaže da ceni nešto kod njih i takođe dodajte to na njihove zastave. Razvijajte nove veštine i dodajte ih na njihove zastave u toku sledećih nekoliko nedelja.