Trajanje sesije

Edukativni ciljevi

 • identifikacija razlika između pasivne, agresivne i asertivne komunikacije i ponašanja;
 • razumevanje uticaja pasivne, agresivne i asertivne komunikacije i ponašanja na nas same i na druge kao i na sposobnost grupe da dobro funkcioniše;
 • izražavanje nezadovoljstva na direktan, iskren način i sa poštovanjem;
 • unapređenje sposobnosti asertivnog izražavanja pri iskazivanju nezadovoljstva;
 • identifikacija situacija u ličnom životu učesnika gde mogu da koriste asertivne izjave.

Potrebni materijali

Vizualna sredstva za beleženje ideja

(papiri, tabele, crna/bela tabla i kreda/markeri)

Papiri i olovke

(nije obavezno)

Demonstracija i diskusija

trajanje aktivnosti

u

Zamolite učesnike

da se sete neke situacije kada ih je neko povredio ili naljutio. Zamolite ih da podignu ruku ako su u toj situaciji uradili jednu od sledeće dve stvari:

Nisu učinili ništa, ali su se osećali loše.

Vratili su toj osobi tako što su na nju vikali ili joj pretili.

 • Kako na vaš odnos sa nekom osobom utiče ako neko od vas reaguje agresivno u situacijama kada je ljut ili povređen?
 • Kako na vaš odnos sa nekom osobom utiče ako neko od vas reaguje pasivno u situacijama kada je ljut ili povređen?

Objasnite učesnicima da postoji efektivniji način komunikacije od pasivnog ili agresivnog, a to je asertivna komunikacija.

u

Pitajte učesnike

Input facilitatora, demonstracija i diskusija

trajanje aktivnosti

Opišite verbalno i neverbalno ponašanje vezano za asertivnu komunikaciju. Koristite kontekst koji je kulturološki blizak učesnicima.

Sastavite vizualnu listu karakteristika asertivne komunikacije i opišite ih:

v

Verbalne

davanje svog mišljenja bez pritiska na druge da ga prihvate,
korišćenje mirnog tona pri govoru,
postavljanje pitanja u cilju razumevanja

Neverbalne

slušanje sagovornika,
podjednako dobre veštine slušanja i govorenja,
održavanje prijatnog i društveno prihvatljivog kontakta očima,
opravdavanje ideja činjenicama

y

Objasnite učesnicima

da postoje tri dela asertivnih izjava koje koristimo kada želimo nekome da kažemo da nas je povredio ili naljutio. Navedite tri dela asertivne izjave:

 

 • Opišite šta je osoba uradila.
 • Objasnite zašto vas je to povredilo ili naljutilo.
 • Recite šta biste želeli da je osoba uradila.

za formiranje izjave koja uključuje sva tri dela:

Kada si _____________ (opišite šta je osoba uradila),

To mi je smetalo jer __________________ (objasnite zašto).

Voleo/-la bih da si ____________ (objasnite šta biste želei da je osoba uradila) .

Primer: „Kada pozajmiš novac i ne vratiš ga, to mi smeta jer mi je taj novac potreban za hranu ili neke druge stvari. Voleo/-la bih da mi vratiš novac do kraja dana.“

Navedite jednostavnu formulu

w

Diskutujte

sa učesnicima o uticaju asertivne komunikacije na međuljudske odnose. Osvrnite se na sledeće uticaje:

 • pomaže u izgradnji dobrih odnosa;
 • čini da se klijenti osećaju dobro;
 • pokazuje vašem nadređenom da umete da komunicirate sa saradnicima;
 • promoviše poštovanje prema sebi i prema drugima;
 • pomaže u izgradnji timskog duha i saradnje.

na koji način korišćenje tri dela asertivne izjave omogućava da iskažemo svoja osećanja na pristojan način čak i ako izgleda kao da se „svađate“ sa sagovornikom. Formiranje asertivnih izjava na ovaj način pomaže da komunikacija ostane pozitivna. Otvorite diskusiju postavljajući učesnicima sledeća pitanja:

U kojim situacijama mislite da ne bi bilo prikladno korišćenje asertivnih izjava? Možda bi dobro formirane asertivne izjave ipak bile korisne u tim situacijama? Navedite još neke situacije koje učesnici nisu naveli.

Z

Objasnite

Odaberite

situacije koje se uklapaju u socijalni kontekst u kojem radite:

Sagovornik se nalazi na poziciji moći.

Na primer: zaposleni ne može da razgovara sa nadređenim direktno bez dozvole; sagovornik je starija osoba ili je stariji od vas; sagovornik vam preti.

Pažljivo razmotrite prvu gore navedenu situaciju – Sagovornik se nalazi na poziciji moći. Navedite neke primere kada je u takvoj situaciji prikladno asertivno izražavanje. Na primer: ako nadređeni kritikuje zaposlenog zbog toga što je razgovarao sa kolegom dok je pokušavao da mu pomogne u vezi sa poslom, moglo bi biti prikladno korišćenje asertivne komunikacije kako bi se razjasnile sve okolnosti.

l

Napomena za facilitatora

Vežba u parovima

trajanje aktivnosti

Podelite učesnike na dve jednake grupe. Zatim tražite od svakog od njih da odabere partnera iz druge grupe. Tražite da svaki par odredi svog govornika i navedite asertivne izjave koje će biti korišćene u vežbi. Vizualno prikažite tri dela asertivne izjave.

Tražite od učesnika da osmisle asertivne izjave za sledeću situaciju:

„Rekli ste prijatelju na poslu da volite da organizujete dokumentaciju za svog nadređenog i da biste hteli da se više time bavite. Kasnije ste videli da taj isti prijatelj organizuje dokumentaciju za vašeg nadređenog.“

Kada parovi kreiraju asertivne izjave zamolite dobrovoljce da ih pročitaju naglas. Tražite od učesnika da identifikuju tri dela u asertivnim izjavama.

Razjasnite ili ispravite izjave ako je potrebno.

Pitajte učesnike

Zbog čega mislite da je važno razmotriti ovu situaciju i diskutovati o njoj?

Sumirajte vežbu objašnjenjem da ovakve vrste situacija utiču na međuljudske odnose kod kuće, na ulici, na poslu ili u biznisu. Ako se konflikti ne razreše ili ne kontrolišu, ljudi mogu da se ljute jedni na druge i njihov bes može da naruši njihovu sposobnost da rade zajedno.

Vežba u parovima i diskusija

trajanje aktivnosti

Učesnici treba da razmisle o nekome ko ih je naljutio i o tome šta je ta osoba uradila. Zamolite ih da osmisle asertivnu izjavu koju bi mogli da iskoriste u toj konkretnoj situaciji i da je podele sa svojim parom.

Podstaknite učesnike da vežbaju asertivnu komunikaciju sa što više saradnika, nadređenih, prijatelja i članova porodice u situacijama kada im nešto smeta.