Rad sa mladim ljudima na terenu predstavlja uporan i dugotrajan posao. Potrebno je vreme da bismo mlade ljude angažovali, da bismo zadobili njihovo poverenje i upoznali ih, da bismo shvatili šta ih pokreće i onda zapravo promenili ili pokušali da utičemo na njihovo ponašanje i aktivnosti, a to se ne radi tako što stalno prelazite iz jedne oblasti u drugu.“ 1

Rad sa mladima na ulici zasniva se na angažovanju mladih ljudi na onom mestu koje oni odaberu

 

u prodavnici na uglu

parku

urbanom naselju

i radu sa njima na postizanju dogovorenog rezultata.

Cilj ove vrste rada sa mladima je osnaživanje i podrška mladim ljudima unutar njihove zajednice i definitivno ne bi trebalo da se koristi kao sredstvo društvene kontrole. Omladinski radnici koji rade sa mladima na ulici doslovno ulaze u prostor gde se nalaze mladi, tako da se dinamika ove vrste omladinskog rada razlikuje od drugih intervencija.

Ključ uspeha leži u izgradnji dobrih odnosa, što zahteva vreme, posvećenost i veoma dobro razvijene veštine pregovaranja.

Sve vrste rada sa mladima na ulici treba da budu isplanirane na osnovu konsultacija sa mladima kako bi se osiguralo da je on zaista prilagođen njihovim potrebama. U tom smislu on mora da prati ritam angažovanja mladih judi i njihovih interesovanja vezanih za projekat i da se, umesto na neki unapred određeni cilj, fokusira na probleme koje mladi žele da istražuju2 Ako se mladi ljudi ne zainteresuju, oni će otići i rad će imati samo kontraefekat.

Postoji veliki broj aktivnosti na ulici koje mogu da utiču na angažovanje i osnaživanje mladih ljudi kao što su teatar potlačenih, različite umetničke intervencije npr. „eyebombing“ (vizualno „oživljavanje“ različitih javnih objekata u urbanim sredinama lepljenjem plastičnih očiju na njih), fleš mob, potraga za blagom, geohashing, cirkuske veštine itd.

U današnje vreme kada su svi onlajn, a naročito mladi ljudi, ovakve aktivnosti mogu da se promovišu putem društvenih mreža i može da se kreira sistem na osnovu odziva kako bi što više mladih ljudi bilo informisano i angažovano.

Reference
  1. Crimmens, D. et all.( 2004). The role of street-based youth work in linking socially excluded young people into education, training and work. The Joseph Rowntree Foundation publication.
  2. Rogers, V. (2011). 101 Things to Do on the Street. Games and Resources for Detached, Outreach and Street-Based Youth Work Second Edition. Jessica Kingsley Publishers.
  1. Crimmens, D. et all.( 2004). The role of street-based youth work in linking socially excluded young people into education, training and work. The Joseph Rowntree Foundation publication.
  2. Rogers, V. (2011). 101 Things to Do on the Street. Games and Resources for Detached, Outreach and Street-Based Youth Work Second Edition. Jessica Kingsley Publishers.