Slušanje: Ključ pozitivnih odnosa

Trajanje sesije

Edukativni ciljevi:

 • identifikacija ponašanje koje implicira neslušanje;
 • razumevanje uticaja slušanja i neslušanja na odnose sa drugima;
 • nabrajanje ponašanja koja impliciraju efektivno slušanje;
 • ojačavanje sposobnosti slušanja;
 • identifikacija navika pri slušanju kod učesnika koje su dobre i onih koje bi želeli da unaprede.

Potrebni materijali

Vizualna sredstva za beleženje ideja

(papiri, tabele, crna/bela tabla i kreda/markeri)

Diskusija

Trajanje sesije

Pitati učesnike

da li im se ikada dogodila neka od dole navedenih situacija.

Situacija #1

Veoma ste uzbuđeni zbog nečega što se dogodilo. Možda ste dobili novi posao, vaše preduzeće je spremno da počne sa radom ili se desilo nešto drugo što vam je važno. Želite da ispričate o tome svom najboljem prijatelju. Međutim njegova pažnja je usmerena na nešto drugo i ne osećate se kao da vas stvarno sluša.

Situacija #2

Prijatelj vas je optužio za nešto što niste uradili i mnogima je to ispričao, a vi ste se naljutili. Želite da razgovarate o tome sa drugim prijateljem ali izgleda vam kao da vas on ne sluša stvarno.

Pitanja za učesnike:

Kako ste se ili kako biste se osećali u ovakvim situacijama?

Šta ljudi rade ili govore što nas navodi da pomislimo da nas ne slušaju?

Zabeležite na tabli navedena ponašanja kao što su prekidanje, korišćenje mobilnog telefona, ignorisanje ili razgovor o drugim stvarima.

Objasnite da je slušanje veština koju je veoma važno posedovati da bismo imali dobre odnose sa drugima.

Input facilitatora, demostracija i diskusija

Facilitator’s Input, Demonstration and Discussion

Trajanje sesije

u

Recite učesnicima

da će vam u ovoj demonstraciji pomoći volonter.

Tražite od volontera da dođe u sredinu prostorije. Kažite učesnicima da će vam volonter pričati o aktivnostima u kojima uživa, omiljenoj hrani ili nekoj drugoj sličnoj temi po sopstvenom izboru.

Pobrinite se da tema bude takva da je volonteru lako da o njoj govori ispred grupe.

Podstaknite učesnike da da posmatraju ono što vi radite i da odrede da li ste dobro slušali sagovornika. Dok volonter razgovara sa vama, demonstrirajte ponašanje koje ukazuje na neslušanje.

Na primer: prekidajte ga dok govori; ignorišite ga; govorite o drugim stvarima; izbegavajte kontakt očima; koristite mobilni telefon; pokažite nestrpljenje (hodajte okolo, uzmite piće, vrpoljite se, nameštajte frizuru…)

da ocene vašu veštinu slušanja.

Neka podignu jedan prst ako misle da ste dobro slušali sagovornika ili dva prsta ako misle da bi vaša veština slušanja mogla još da se unapredi. Objasnite da ste demonstrirali ponašanje koje indikuje neslušanje sagovornika. Pitajte volontera:

Tražite od učesnika

Kako ste se osećali

kada ste pokušavali da razgovarate sa mnom, a ja vas nisam slušao/-la? Šta ste želeli da uradite? Kakav je potencijalni uticaj ovakve situacije na naš odnos?

Pitajte učesnike koji su posmatrali demonstraciju za njihovo mišljenje o poslednjem pitanju.

Objasnite važnost slušanja za izgradnju i održavanje dobrih odnosa. Koristite dole navedene ideje i dodajte svoje.

da ćete demonstrirati ponašanje pri efektivnnom slušanju uz pomoć istog volontera.

Koristite istu temu. Zamolite učesnike da posmatraju ono što vi radite i da se pripreme da navedu koja ponašanje pokazuju efektivno slušanje sagovornika.

Nakon igranja uloga tražite od posmatrača da nabroje koja su ponašanja primetili. Zapišite njihove ideje tako da svi učesnici mogu da ih vide. Uključite odgovarajuća ponašanja sa sledeće liste:

v

Kažite učesnicima

 • gledamo u govornika;
 • trudimo se da razumemo sadržaja koji govornik iznosi;
 • dajemo govorniku vremena da neometano govori;
 • ne prekidamo i ne razmišljamo o drugim stvarima;
 • postavljamo pitanja koja pomažu govorniku da iznese svoje mišljenje jasno, kako bismo ga što bolje razumeli.
u

Pitajte volontera

Kako ste se osećali kada ste razgovarali sa mnom, a ja sam vas slušao/-la? Šta ste želeli da uradite? Kakav je potencijalni uticaj ovakve situacije na naš odnos?

Koje koristi imamo od slušanja drugih ljudi?

Pitajte učesnike

Grupna aktivnost/vežba: Vežba u velikoj grupi

Trajanje sesije

v

Recite učesnicima

 

da će imati priliku da vežbeju svoju veštinu slušanja koristeći modele situacija.

da predlože situacije u kojima bi želeli da ih neko sluša. Situacije mogu da se odnose na okolnosti u kojima su srećni ili uzbuđeni zbog nečga, kao i one u kojima su ljuti ili se suočavaju sa nekim problemom. Ako je moguće, napišite kratak opis ili naslov za svaku situaciju na tabli.

Zamolite učesnike

l

Napomena za facilitatora

Ako učesnici oklevaju da predlože situacije, sugerišite im neke tipične situacije iz svog iskustva ili izaberite neku od sledećih ideja koja je prikladna za vašu grupu:

 • Dobili ste honorar za neki posao i on iznosi manje nego što ste očekivali. Želite o tome da razgovarate sa prijateljem.
 • Ne ocećate se dobro i otišli ste ranije sa posla. Plašite se da biste mogli da dobijete otkaz. Želite o toj situaciji da razgovarate sa prijateljem ili članom porodice.
 • Vaša porodica želi da se vratite u školu. Vi ne volite školu ali osećate pritisak da se vratite. Želite da razgovarate sa bratom ili sestrom o tome kako se osećate.
 • Želite posao ali ne možete da nađete nikoga ko bi vas zaposlio. Hoćete o tome da razgovarate sa prijateljem ili omladinskim radnikom.
 • Vaš dečko/devojka želi da raskine sa vama. Hoćete o tome da razgovarate sa prijateljem.
 • Imate odličnu ideju za pokretanje biznisa ali ne možete za to da sakupite novac. Hoćete o tome da razgovarate sa prijateljem ili omladinskim radnikom.

Koristeći jednu od tipskih situacija, tražite od učesnika da predlože moguća pitanja koja bi slušalac mogao da postavi govorniku kako bi mu pomogao da objasni svoje ideje. Zapišite njihove ideje na tabli.

Diskusija

Trajanje sesije

 

Odaberite dva ili tri pitanja sa sledeće liste i postavite ih učesnicima:

Kako je najlakše ponašati se kad slušamo nekoga?
Koje vrste ponašanja su teške?
Koje su koristi koje imamo od pažljivog slušanja drugih ljudi?
Kako slušanje može da utiče na naš odnos sa drugim ljudima?
Šta može da se dogodi sa vašim odnosom sa nekom osobom ako je ne slušate pažljivo, naročito onda kada vam govori nešto veoma važno?
Kako veština slušanja može da nam pomogne u traženju posla?